by : x-themes
يكي ازعاشقانهام اينكه
عشقم بخادطلاقم بده
....تودادگاه....
قاضي:جناب آقاي عشق ميخاين اين خانوموطلاق بدين
عشقم:بله آقاي قاضي ديونم كرده
قاضي باقيافه متعجب به(قولنامه,قباله نامه,همونكه توش صدتاامضاميكنن
مهرومينويسن باباخب قسمت نشده امضاكنم كه بدونم انتظارادارينا)
نگاه ميكنه وميگه: هزار تابوسه
بعدكمي مكث ميگه
خانم مهرتونودادن همسرتون
من بابغض علكي:نه آقاي قاضي دريغ از1دونه
عشقم باقيافه متعجبوعصباني نيگام ميكنه ميگه:ندادم يعني نامرد
بعد قاضي درحالي كه دفتروميبنده ميگه آقاپسرهرموقع مهرخانومتو دادي بيا حالابفرماييد
بعدمن خوشحال بزنم بيرون دنبال نقشه بعدي واسه رومخ رفتنش هاهاها

پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 22:7 |- 2ashegh -|

حتی سوالات ِ کتاب ِ تست کنکورت ؛؛
عاشق که باشی بیـت های محشـری دارد ...

پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 22:7 |- 2ashegh -|

ﻣــﺮﺩ ﺑــﺎﯾـﺪ
ﺣــﺮﻓـﺶ...
ﻗــﻮﻟــﺶ...
ﻓــﮑــﺮﺵ ...
ﻧـﮕـﺎﻫـﺶ...
... ﻗـﻠـﺒـﺶ...
ﻭ ...
ﺁﻧــﻘــﺪﺭ ﻣــﺮﺩﺍﻧــﻪ ﺑﺎﺷﺪ...
ﮐـﻪ ﺑـﺘـﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺑـﯿـﻨﻬـﺎﯾــﺖ ﺩﻧـﯿــﺎ...
ﺑـﻪ ﺍﻭ ﺍﻋـﺘــﻤــﺎﺩ ﮐــﺮﺩ ...

پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 22:7 |- 2ashegh -|

به امید دیدنش به اطرافم نگاه می کنم
ترسم از این است که زمان یافتنش
دختر بچه ای صدایش بزند" پدر" ...!
ولی
چه زیبا می شود همان بچه... مرا هم مادر صدا بزند...

پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 22:5 |- 2ashegh -|

خوبِ من،هنر در فاصله هاست....
زیاد نزدیکٍ به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یُخ میزنیم.
تو نباید آن کسی باشی که من می خواهم،
و من نباید آن کسی باشم که تو می خواهی.
کسی که تو از من می خواهی بسازی یا کمبود هایت هستند یا آرزو هایت.
من باید بهترین خودم باشم برای تو و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ! خوبِ من هنر "عشق"در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبود هاست...

پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 22:0 |- 2ashegh -|

هرشب ازپشت صفحه کوچک موبایل

درآغوشم میگیری

ونمیدانی

چه آرامشی دارد این آغوش خیالی...

شنبه بیست و دوم شهریور 1393 11:8 |- 2ashegh -|

دلــــم بالکنــــی میخواهد روبه شهـــــر

و کمــــی باد خنــــک و تاریـــــکی

یـــک فنجــــان بـــزرگ قهـــوه

یــــک جرعه تــــ ـــو….یـــک جرعه مـــ ـن

و سکــــوتی که در آن دو نگــــاه گـــره خورده باشد

بـــی کـــــلام

میدانی…؟

دلـــــم یــک مـــ ــن میخواهد برای تــــ ـــو

و یـــک تـــ ــــو تا ابــــد برای مــ ــن

شنبه بیست و دوم شهریور 1393 11:7 |- 2ashegh -|

چــهـ زیبـ ـاستــ ـ وقتـ ـی میفهمــ ـی
کســـ ـی زیــر ایـن گنــبد کبــود
انتظــارتــ ـ را میـکشـــــد
چــهــ شیــــــرین اســـــتـ
طعــمــ ـ پیامکــ ـی کــهــ میگـــوید :
” کجـــ ــایـی”

شنبه بیست و دوم شهریور 1393 11:6 |- 2ashegh -|

دختر که باشی هزار بار هم که بگوید "دوستت دارم" باز هم خواهی پرسید دوستم داری؟؟؟ و ته دلت همیشه خواهد لرزید !!! دختر که باشی هرچقدر هم که زیبا باشی باز هم نگران زیباترهایی می شوی که شاید عاشقش شوند!!!!هروقت که صدایت می کند "خوشگلم"خدارا شکر می کنی که در چشمان او زیبایی!!! دست خودت نیست دخترکه باشی همه دیوانگی های عالم را بلدی!!!!!

شنبه بیست و دوم شهریور 1393 11:5 |- 2ashegh -|

الان که دارم اینو مینویسم احتمالا خوابی

خانمی من قرار سه روز تنها باشه اخه دارم میرم مشهد ناراحت شده خب من چیکار کنم اگه میشد میبردمش ولی بهش قول دادم که بعدا هردوسه ماه ی مسافرت بریم اخه خیلی مسافرت دوس داره

الان خوابه به زور خوابوندمش مگه میخوابه یکی نیس بگه لولو نمیخواد بخورتتش که...

دوسش دارم یه عالمه ولی فک میکنه بهش کم محبتی میکنم خه من دیگ چیکار کنم خیلی حساسه خدا ا ین زنا نسیبتون نکنه که بدبخت میشین برا منم دعا کنید...

مواظب خودت باش پریسا جونم عشج من زودی بر میگردم خیلی دوست دارم مراقب خودت باش همبشه عشقمون پاورجا راستی چی بگه خوبه

منو فراموش نمیکنی؟؟؟؟؟؟

اخه اینم شد حرف

یکی نیس بگه من خودمم فراموش کنم تو تو فکر و مغزم نیستی از یادم بری تو یه جایی هستی شکل پنجه ولی برعکسش

جات اونجاست بفهم عزیزممممم

دوست دارم

پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 1:28 |- 2ashegh -|

یه مرد واقعی هرگز اجازه نمیده که یک دختر ناراحت بخوابه...

دوشنبه دهم شهریور 1393 10:46 |- 2ashegh -|

دخـــــتــر بـایـد 
وقـتـی از هـمه چـی خـسـته ای ، بـپـره تو بـــغــلت و بـگه :
بـبـیـن ! مـیدونم خـیلی نــاراحـتی . . امـا وقـتی مــن ایـنجام ، مجـبــوری عــــــــاشـقـــم بـاشـی . . . .

دوشنبه دهم شهریور 1393 10:46 |- 2ashegh -|

دختر باس حاضر جواب باشه ^_^

وقتی آقاش میگه عزیییز من کیییه ؟؟؟

زوووود بگه من من مـــــن!

دوشنبه دهم شهریور 1393 10:45 |- 2ashegh -|

ساعتها
ب عکس
"تو"
نگاه میکنم
وفکرمیکنم
ب جمله ای برای تو
وانگار ک
برق چشمانت
انقدر زیادست
ک خشکانده ست
این کلمات را
فقط همین یک جمله
میچرخدتوی ذهنم
"میشوددوستت نداشت؟"
"نمیشود"

دوشنبه دهم شهریور 1393 10:45 |- 2ashegh -|

نمیشه
همیشه
"جمله" ها رو پیچوند . . . !

وقتی می خندی
خیلی
"خوشگل تر "میشی . . . !

دوشنبه دهم شهریور 1393 10:44 |- 2ashegh -|

دلم میخاهد تمام شهر را نگهبان خودم کنم ان لحظه که تو با تمام وجود مییگوی مراقب خودت یاش.....

دوشنبه دهم شهریور 1393 10:42 |- 2ashegh -|

زن باس با مشت بکوبه رو قلب آقاش و با یه لحن خیلی جدی بگه:اینجامال منه..فهمیدی؟؟؟
بعله^_^

دوشنبه دهم شهریور 1393 10:41 |- 2ashegh -|

اکثر ♥ متولدین ماه مــــهــــــر ♥ از يک چيـــــــز مشترک رنج مي برند ….
و آن عدم درک درونيـــات وجـــودی آنها از طرف ديگران است !
… کمتـــــر کسي ميتوانــــد بفهمـــد در درون آنهــــا چه ميگــــذرد !!

شاید خیلیــــــــا بهت بگن … دوستت دارم
شاید خیلیــــــــا بهت بگن … عاشقتم
شاید خیلیــــــــا بهت بگن… کاش مال من بودی
شاید خیلیــــــــا تو زندگی از ین جمله ها بهت بگن !
شاید تو هم عادت کرده باشی و بیخیـــال همه ی اینا شده باشی …
ولی وقتی یه روزی یه جایی ؛
یه مهر ماهی بهت میگه “میخوامت” ….دویوونــــــــــه میشی!!
میدونی چــــــــــــرا؟!!!
چون یه مهر ماهی به این راحتیــــا به کسی نمیگه “میخوامت” !

یه مهر ماهی...
مغروره؛اما اگه دل بدی...
غرورش رو فرش زیر پات میکنه!
گاهی خودخواهه؛اما اگه دل بدی...
تمام خواسته هاش در تو خلاصه میشه!
پیچیدست؛اما اگر دل بدی...
برات تبدیل به یک جمع ساده میشه!
لجبازه؛اما اگه دل بدی...
آتیش میزنه به هر چی که با تو سر لج داره!
آره یه مهر ماهی اینجوریه!
عشقشم مثل همه ی چیزای دیگش خاصه...

1.جذابیت خاصی تو چهره دارن،اکثرا لبخند زیبایی رو صورتشونه.
2.با اینکه مغرور به نظر میانTخیلی مهربون و دلسوزن و با هرجور آدمی میسازن.
3.خیلی دوست دارن عاشق بشن و طعمشو بچشن.
4. به تمیزی و نظم اهمیت میدن.
5.خجالتین و واسه اینکه کسی نفهمه یا احساسات سادشون آسیب نبینه،تا از طرف اطمینان پیدا نکنن باهاش دوست یا خودمونی نمیشن.
6.عاشق شیرینی و شکلاتن.
7.اگه به کسی دل ببندن هرگز فراموشش نمیکنن.
8.تو زندگی اگه از طرف مقابل دلگیر بشن خیلی زود خودشون برای آشتی پا پیش میزارن؛حتی اگه مقصر نباشن.
9. مهربونی متولدین این ماه قابل وصف نیست.حتی با وجود ناراحتی و استرس،همیشه خنده رو لباشون جلوه میکنه.
10.اهل تلافی کردن نیستن و بدی ها رو خیلی زود میبخشن.
11. همیشه دوست دارن مورد نوازش و مهربانی اطرافیان قرار بگیرن.
12. تو همه لحظه ها به یاد خانواده و نزدیکانشون هستن.
13.این افراد قلب قوف العاده شکننده ای دارن و فوق العاده احساساتین.
14.به خرید کردن علاقه خیلی زیادی دارن.
15. همیشه به فکر پیشرفت هستن.
16. افراد متولد ماه مهر خیلی افراد خونگرم و جذابی هستن که هرگز نسبت به پیشرفت اطرافیانشون حس حسادت ندارن.
17. نسبت به عشقشون فوق العاده حسودن و سعی میکنن هیچوقت از دستش ندن.
18.بیشتر از اینکه بگن دوست دارم میخوان این کلمه رو بشنون.
19. فوق العاده آروم هستن؛طوری که وقتی کنارشون هستی احساس آرامش میکنی.

شنبه هشتم شهریور 1393 9:52 |- 2ashegh -|

اسفندی ها رو باید فهمید... اسفندی ها همه شاعرند...
همه خدای احساسند...
زندگی با آنها لذت بخش است زیرا احساس تورا ارضا میکنند...
اسفندی ها گوش کردن را دوست میدارند... ... ... ...
پس بهترین سنگ صبورهاهستند...
آرامشی به تو هدیه میدهند که انتظارش را نداری...
اسفندی ها دنیارا زیبا میبینندو به تمام دنیا جان میبخشند...
اسفندی ها لبخند را بیشتراز خنده های بلند دوست میدارن...
سکوت را بهترین موسیقی میدانند...
زیاد با خود زمزمه میکنند..زیر لب شعر میخوانند...
اغلب صداهای دلنشینی دارند...
عاشق آهنگهای ملایم و احساسی هستند..
 زود میبخشند....ظرفیت بسیار بالایی دارند.. 
بیشتر نگران دیگرانند تا نگران خود..
چون کسی حرفهایشان را نمیفهمد در خود میریزند...
ولی حرفهای همه راتا آخر گوش میدهند..
دیگران از با آنها بودن لذت بسیاری میبرند ولی اسفندی ها کسی را به احساسات خود نزدیک نمیبینند!
و
همه ی این خصوصیات باعث شده همه آرزوی زندگی با آنها را داشته باشن!!
سکـــوت یــک *اسفندی * رو هــرگــز بــاور نکنیــد.
هــر لحظــه کــه اراده کنــه میتــونــه طوفــان بپــا کنـــه.

طــوفــان و بــاران را متــولــدیــن * اسفند * معنــا کــردنــد...

من یه اسفندی ام!
کلا آدم با انرژی هستم.. گاهی شر و شیطونم گاهی هم ساکت و آروم..
گاهی به پوچی میرسم ولی باز بعد چند روز حال و هوام درست میشه..
قدرت کلام بالایی دارم چون جذبه ی صحبتم زیاده..
تو عشق و علاقه هم که یه قدم اون 100 قدم من..!
چشمداشت به مادیات خیلی ندارم. بیشتر دنبال آرامشم..
صفر و 100 هستم!
گفتنی زیاده...
من ته تغاری خدام..!
علت خاص بودن و نقل مجلس بودنم همین دل بی شیله پیله و همین زبون بدون نیش مار!
صدامو که نشنوی با چشمام باهات حرف میزنم!
توو ناراحتی هام زیاذ میگم بیخیال! مهم نیس! ولی مهمه که این دو تا جمله رو میگم! منتها تکرار میکنم ک از شدت ناراحتیم کم بشه!
گاهی صبورم گاهی هم عجول..

من یه اسفندى ام..

سراسر احساس

سراسر هیجان

و بسیار تنوع طلب

پیش من یکنواخت نباش

من یه اسفندى ام...

هیچوقت بى تفاوت نمیشم

حتى اگه از چشام بیوفتى

بازم کمى ناراحتى کمى دلسوزى کمى بغض کمى احساس

ته ته دلم وجود داره

من یه اسفندى ام...

غرورم دخترانس

سبک و جلف هم نیستم

زیبایى رو دوست دارم

عاشق طبیعتم

دنیاى من باید پر از طراوت و شادى باشه

وگرنه آروم آروم پرپر میشم

من یه اسفندى ام..

چهارشنبه پنجم شهریور 1393 10:37 |- 2ashegh -|

فکر بودنت دیوانه ام می کند...
آخ اگر باشی...
برایت دیوانگی را تمام خواهم کرد!

چهارشنبه پنجم شهریور 1393 10:26 |- 2ashegh -|

وقتی پسوند خانم به اسمم می دهی نمی دانی چه حالی میشوم...
کم نیست خانم بودن از دید تو...

چهارشنبه پنجم شهریور 1393 10:25 |- 2ashegh -|

مرد اونیه که وقتی باهاش قهرمیکنی ومیگی دیگه نمیخوام
صداتوبشنوم، یه ساعت بعد بهت اس بده و بگه:
میشه تلفنتو جواب بدی؟؟؟!
قول میدم حرف نزنم، فقط میخوام صدای نفساتوگوش کنم...!!!

 

.

..

.

.

 

.

مرد باید کشیدن ناز خانومش از همه چیش واسش مهمتر باشه نه غرورش.

عهم عهم رامتین.

شنبه یکم شهریور 1393 9:2 |- 2ashegh -|

بـه ایـن نـق زدن هـایم حـواسـت هـست؟… وقتـی تــــو کمـی از مـن دور می شـوی آهـم بلنــد می شـود و بهـانه گیــر می شـوم!.. دسـت خـودم نیسـت! مـن بهـانه هـایم فقـط گــیر تـــوسـت … حـالا چـه اخـم کنـی چـه لبخـند بـزنی، مـن هـر بهـانه ای را وقـف تـــو می کنــم.. . اصـلا تـــو خـودت بهــانه ای … بهـانه ی زنـدگی مـن....

شنبه یکم شهریور 1393 9:0 |- 2ashegh -|

دلم کمی حرف میخواهد.....کمی با تو بودن...کمی قدم...کمی لطافت..کمی گرفتن بوی ادکلن مردانه...کمی حبس شدن میان بازوان تو...کمی آرامش...کمی...کمی...چقدر کم زیاده خواه شده ام...

شنبه یکم شهریور 1393 8:59 |- 2ashegh -|

شیرینی دوست داشتن رو وقتی فهمیدم که دونستم همون قدر که من دوسش دارم اونم دوسم داره.
همون قدر که من بهش اعتماد دارم اونم بهم اعتماد داره...

سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 9:54 |- 2ashegh -|

زن بـــاس رو يقه لباس آقاش ماچ کنه قرمز شه مارک دار شه که صاحاب داره ...

سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 9:54 |- 2ashegh -|

وقتی دانلود نمیکنی چاره چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


هرچی تو زندگی دارم و ندارم
هرچقدر دلخوشی هست تو روزگارم
این همه احساس خوب که روبرومه
به خدا ، به خدا من از تو دارم..


به تو مدیونم و میدونم
بستس به نگات جونم
عاشق تو میمونم
به تو مدیونم و وابستم
از دوری تو خستم
آخه چیکار کنم
که عاشقت هستم

با تو زندگی رو ساختن آرزومه
عشق تو نفس نفس توی گلومه
چه کنم فاصله بینمون اگه هست
..کار این زمونه ی نامهربونه

سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 9:53 |- 2ashegh -|

میدانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اغوشت تنها نقظه ضعف من در دنیاست.

سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 9:51 |- 2ashegh -|

دلم لک زده
برای یک عاشقانه ی آرام
که مرا بنشانی بر روی پاهایت
بگذاری گله کنم
از همه این کابوسهایی
که چشم ترا دور دیده اند …

سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 9:49 |- 2ashegh -|

ای تنها بهانه برای زنده بودنم ،
نفس کشیدنم دوستت دارم ....
ای امید و آرزوی من ،
دنیای من دوستت دارم....
ای تو به زیبایی یک گل سرخ ،
به پاکی یک چشمه زلال ،
به لطافت باران بهار دوستت دارم....
ای تو فصل بهارم ،
همیشه یارم ،
همدم این دل پاره پاره ام دوستت دارم....
ای تو آرامش وجودم
، همه بود و نبودم ،
هستی و تار و پودم دوستت دارم....
ای تو طلوع زندگی ام ، دوستت دارم....
ای تو عشق زندگی ام ،
همیشگی ام ،
ماندنی ام دوستت دارم....
دوستت دارم و خواهم داشت ای که تو لایق این دوست داشتنی .....
عاشقت می مانم و خواهم ماند
به خاطرت جانم را ، زندگی ام را ، فدایت می کنم ، نثارت میکنم

 رامتین جونم با همه وجود دوست دارم 

پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 11:42 |- 2ashegh -|

ϰ-†нêmê§